РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА

  1. В раздела “ЗА НАС” ще се информирате за:Местоположението и кратка история на болницата , Мисията на болницата, Използваните методи за лечение, Състав на минералната вода, Показания за прием и лечение, Противопоказания за прием, Категориите лица, които могат да бъдат приемани за лечение, Последователност на записването за прием и Продължителност на лечението според категорията лица, Ред и начин за записване за прием, Задължения на пациентите преди да поискат записване за прием, Ред и начин за прием на лица по Наредба Н-5 на МО, Информация за платен прием, Необходими документи за прием на различните категории лица, Цени и начин на заплащане.
  2. В раздела “ЗА ПАЦИЕНТА” има няколко подраздела: “Обща информация”, Информация за прием по “Клинични пътеки”, Информация за прием по “НОИ”, Информация за “Платен прием” и Информация за прием на “Контингент МО”. За всяка отделна информация има отделен линк /подраздел/
  3. В раздел “ДЕЙНОСТИ” ще получите информация за основните дейности на болницата и методите за лечение.
  4. В раздел “ГАЛЕРИЯ” можете да видите фотографии и видеоматериали, отразяващи състоянието на битовите условия в болницата и развитието на дейностите, които се извършват в нея.
  5. В раздел “НОВИНИ” ще получавате актуална информация за всичко, което се случва в болницата.