Болницата за продължително лечение и рехабилитация гр. Банкя към ВМА /БПЛР-Банкя/ вече приема желаещите да се лекуват по програмите на НОИ. Целият престой, заедно с процедурите и храната ще ви струва 4 лева на ден (40 лева за 10 /десет/ дни). Единственото условие е да сте работещи и да сте осигурени по всички видове осигуряване, или ако имате валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК с 50 и над 50 % инвалидност и не сте в пенсионна възраст. За тези 40 лева ще получите 10 нощувки, 10 хранодни и 40 броя процедури /по 4 броя на ден/. Обадете се всеки делничен ден между 13.00 и 16.00 часа на телефоните на болницата 02/8127920, 02/9977194 , за да Ви направим резервация. Очакваме Ви. Вижте в страницата ни www.bplr-bankya.com какви документи са Ви нужни. Вижте и посочените противопоказания, защото, ако имате такива в териториалните поделения на НОИ няма да Ви разрешат ползването на програмата, а ако по грешка те са ви издали удостоверения ние няма да ви приемем с противопоказания.