Д-р Давидов за възможностите за развитие на здравния туризъм в БПЛР-Банкя