В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат за лечение и рехабилитация срещу съответно заплащане по утвърден от министъра на отбраната ценоразпис и пациенти, които са:

Български граждани, които не работят в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 • Чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
 • В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат само пълнолетни гражданипри съответните медицински показатели.
 • Деца под 18 год. не се приемат!

 

Необходимо е да се запишете за планов прием , като датата се определя не по-рано от 3 месеца преди датата на приема.

Планирането може да бъде направено на посочените телефони или на e-mail в делничен ден, от 13.30 до 15,30 часа

Лицата потвърждават или отказват определената им дата не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването си. Резервациите, които не са потвърдени

в този срок ще бъдат анулирани.

 

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 

Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на противопоказания, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР – Банкя. Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица.

 

Друга допълнителна информация по въпроси, свързани с резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 14:30 часа по телефона, само за допълване на предоставената Ви на тази страница такава.

 

Продължителността на лечението и рехабилитацията на пациентите е от 6 до 15 дни.

При наличие на свободни места се приемат и пациенти за краткосрочно възстановяване до 5 дни.

 

Необходими документи

         При приема в болницата всеки пациент трябва да представи:

 • Документ за самоличност/лична карта, карта на чужденец/;
 • Медицинско направление бл. МЗ № 119/98/”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари с отразени заболявания (основно и придружаващи) и медицински мотиви за лечението в болницата;
 • Медицинска документация/здравна книжка/ лична амбулаторна карта, епикризи от последното проведено болнично лечение, ТЕЛК или други медицински документи ако има такива/;

 

 

                                       Допълнителна информация

 1. Стойността на 1 храноденвключва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден. Храненето не е задължително.
 2. В деня на приемпациентите нямат осигурена храна и съответно трябва да си осигурят такава. За този ден няма да заплащат храна на болницата.
 3. Заплащането както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
 4. В цената на престоя на пациентите от всички категории по чл. 4 от Наредба Н-2/27.01.2021 г., приети за  краткосрочно възстановяванеса включени само нощувките.
 5. Цената за леглоден в апартаментитевключва разходите за целия апартамент, а не за едно легло.
 6. При настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, по изключение може да я ползва като заплати допълнително 100 на стоот стойността на леглоден за съответната категория пациент.
 7. Деца под 18 год. не се приемат.
 8. Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с

придружител.