Платен прием

В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат за лечение и рехабилитация срещу съответно заплащане по утвърден от министъра на отбраната ценоразпис и пациенти, които са:

 • Български граждани, които не работят в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 • Чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Необходимо е да се запишете за планов прием , като датата се определя до 3 месеца преди датата на приема.

Планирането може да бъде направено на посочените телефони или на e-mail в делничен ден, от 13.30 до 15,30 часа

Лицата потвърждават определената им дата не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването си. Резервациите, които не са потвърдени в този срок ще бъдат анулирани.

Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР – Банкя.
Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица;

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 • В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат само пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.
 • Деца под 18 год. не се приемат!

Друга допълнителна информация по въпроси, свързани с резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 14:30 часа по телефона, само за допълване на предоставената Ви на тази страница такава.

Продължителността на лечението и рехабилитацията на пациентите е до 15 дни.

При наличие на свободни места се приемат и пациенти за краткосрочно възстановяване до 5 дни.

 

Необходими документи

         При приема в болницата всеки пациент трябва да представи:

 • Документ за самоличност /лична карта, карта на чужденец/;
 • Медицинско направление бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари с отразени заболявания (основно и придружаващи) и медицински мотиви за лечението в болницата;
 • Медицинска документация /здравна книжка/лична амбулаторна карта, епикризи от последното проведено болнично лечение, ТЕЛК или други медицински документи ако има такива/;
 • Пациенти, които имат експертно решение на ТЕЛК с над 90% инвалидност и ще ползват добавка за балнеолечение или рехабилитационни услуги от Дирекция „Социално подпомагане”, задължително представят Експертното си решение и Медицинското направление бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/, като последното трябва да бъде в два екземпляра.

 

                                       Допълнителна информация

 1. Стойността на 1 храноден  включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден. Храненето не е задължително.
 2. В деня на прием пациентите нямат осигурена храна и съответно трябва да си осигурят такава. За този ден няма да заплащат храна на болницата.
 3. Заплащането както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
 4. Пациентите приети за краткосрочно възстановяване допълнително заплащат разходите за лечебните процедури.
 5. Цената за леглоден в апартаментите включва разходите за целия апатамент, а не за едно легло.
 6. При настаняване в апартаменти на пациенти от различни категории по Наредба Н-5/2013 г. Редът и начинът за заплащане са определени в заповеди на управителя на БПЛР-Банкя, отнасящи се към това обстоятелство.
 7. При настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната категория пациент.
 8. Деца под 18 год. не се приемат.