105 години от своето създаване отбеляза Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Банкя. Това е първият у нас военен санаториум, създаден за лечението на пострадали в Балканската война.