Съобщение от БПЛР-Банкя – ВМА:
Поради извършване на ремонти и изграждане на канализация на улиците, които ПРЯКО свързват центъра на града с болницата е невъзможно преминаването по тях.
Поради това прилагам карта с единствено възможния маршрут, по който да се стига до нас от кръговото в центъра.
Може да бъде изображение с план на етажа и карта