Основният нормативен акт, по който болницата работи е
Наредба Н-2/27.01.2021 година на Министъра на отбраната
/Обнародвана в ДВ бр. 9/02.02.2021/

 

 

Болницата е наследник на създадения преди повече от 100 години ( през 1913 г.) първи в страната Военен санаториум.

В състава на ВМА е от 1998 г., а от 2017 г. е с настоящото наименование – Болница за продължително лечение и рехабилитация /ВМА-БПЛР–Банкя/.

Тя е регистрирана със 120 легла, разпределени в два блока, свързани помежду си с топла връзка. Пациентите се настаняват в апартаменти и в стаи с едно и две легла с прилежащи към тях санитарен възел и тераса. Стаите са реновирани и са обзаведени с телевизори и повечето от тях с хладилници. Само шест стаи са с по едно легло и общ санитарен възел.

Блоковете са с просторни, светли и чисти коридори и фоайета, в които пациентите имат възможност да си почиват и да установяват нови контакти и да провеждат дълги приятелски разговори.

Реновираната сграда на блок „Б” е построена през 1928 г.  за нуждите на пострадалите от войните и функционира и до сега. /Реновирана е през 2009 година/ В десетилетията след създаването му, тук са възстановявали здравето си нуждаещите се офицери и войници. За кратко време е функционирал като военно-почивен дом, но от 1955 г., окончателно се утвърждава като военен санаториум към Медицинско управление на ГЩ, с постепенна специализация за лечение и възстановяване след сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и неврологични заболявания.

Новата осем етажна сграда на болницата /блок „А”/ е построена през 1970 г. /Реновирана е през 2009 година/. В нея хотелската част заема пет етажа. Разкрит е водолечебен сектор, сектор за апаратна физиотерапия, лаборатория и две зали за двигателна рехабилитация. Функционира манипулационна, кабинет за функционална диагностика, зала за интензивни грижи, дежурни кабинети. На всеки етаж има лекарски кабинет. Разкрити са необходимите битови помещения за персонала. Тук се намира и хранителния блок с кухня, столова, кафе – бар и необходимите складови помещения.

Мисията на болницата е да провежда физикално лечение, моторна и психична рехабилитация, балнеолечение, теренно лечение, климатолечение и сауна лечение на болни с хронични заболявания и ранна рехабилитация на такива след болнично лечение на остри заболявания. Дейността на високо квалифициран персонал, използвайки лечебните свойства на минералните води и природните фактори, съчетани с комплексно физиотерапевтично и медикаментозно лечение в съответствие със специфичния й профил е насочена и към профилактика, възстановяване на физическото и психическото здраве и повишаване качеството на живот на всички български граждани, нуждаещи се от рехабилитация и продължително лечение на посочените заболявания по договори с НЗОК  и НОИ, или срещу заплащане по утвърдени ценоразписи.

 

За постигането на определената мисия се работи по три основни направления:

– ранна рехабилитация, непосредствено след активното лечение на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания, както и на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

– продължително лечение с последваща рехабилитация и възстановяване през следващите 2-5 години.

– първична и вторична профилактика.

В терапевтичните комплекси, според заболяването се включват:
– електролечение и светлолечение;

 • двигателна, екстензионна и мануална терапия;
 • лечебен масаж;
 • теренно лечение в съчетание с климатолечение;

– питейно лечение чрез минерална вода;

– водолечение /минерални басейни, вани – обикновени, хидромасажни, тангентори.

Минералната вода е от Сондаж № 2хг, намиращ се непосредствено до болницата, който е с дълбочина 364,12 м., има дебит от 0,38 л/сек.  до 5 л/сек. на денонощие и водата е с температура 360С.

Водата е алкална /РН-7.3/, хомотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно – сулфатно натриева – азотна и има следния състав:

Аниони                                                                                                                                 милигр./литър
-Флуор                                                                                                                                                1,60
-Хлор                                                                                                                                                  9,02
-Сулфат                                                                                                                                             65,43
-Карбонат                                                                                                                                           5,01
-Хидрокарбонат                                                                                                                                26,19
-Хидросулфат                                                                                                                                   0,18
-Йод                                                                                                                                                    следи
ВСИЧКО АНИОНИ:                                                                                                                          137,43
Катиони                                                                                                                                милигр./литър 
-Натрий                                                                                                                                              70,32
-Калий                                                                                                                                                4,06
-Калций                                                                                                                                              2,45
-Магнезий                                                                                                                                          следи
ВСИЧКО КАТИОНИ:                                                                                                                       195,85
ВСИЧКО  ЙОНИ                                                                                                                              333,28
Метасилициева киселина                                                                                                               52,65
Метаборна киселина                                                                                                                       4,47

Широко е застъпено диетичното и лечебно хранене, като част от единната лечебно-рехабилитационна програма на пациентите, като за целта е изградена просторна столова отговаряща на всички съвременни изисквания и се прилагат всички диети, съответно съобразени със заболяванията и стандартите, определени от МЗ.

За провеждане на различни професионални срещи, конференции, семинари и други научни и практически медицински форуми се предлага конферентен център за 120 участници и конферентна зала с възможности за до 25 участници.

Основните преимущества на БПЛР – Банкя към ВМА са:

– висока квалификация на медицинските специалисти;

– дългогодишен опит в дейностите по лечението на заболявания на централната нервна система и такива на сърдечно – съдовата система;

– умения за общуване с пациентите;

– липса на комерсиалност в отношенията с пациентите;

– доказан авторитет и предпочитания към лечебното заведение;

– изключително добри битови условия;

– възможностите за лечение на възникнали усложнения във ВМА;

– възможностите за извършване на функционални и лабораторни  изследвания;

– условия, позволяващи успешно да се осъществява ранната, след болнична рехабилитация на сърдечно оперирани болни, на пресни инсулти и след поставени изкуствени стави;

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ

В съответствие с профила и основното й предназначение в болницата се приемат за лечение пациенти със следните заболявания :

 

Сърдечно-съдови заболявания:

– Исхемична болест на сърцето

– миокарден инфаркт,  стабилна и нестабилна стенокардия;

– Състояния след коронарна реваскуларизация

– аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;

– Артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;

– Клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и корекция на вродени дефекти;

– Кардиомиопатии;

– Ендомиоперикардити;

– Ритъмни нарушения на сърцето;

– Заболявания на периферните съдове.

Неврологични заболявания:

– Остри разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Състояния след операции и травми на главния и гръбначния мозък ;

– Множествена склероза;

– Дистрофични заболявания на ЦНС;

– Болест на Паркинсон;

– Радикулити и плексити;

– Дискови хернии;

– Травматични увреди на периферните нерви;

– Възпалителни заболявания на периферни нерви;

– Полиневропатии;

 Заболявания на опорно – двигателния апарат:

–  Дегенеративни заболявания:

 • артрозна болест;
 • спондилоартроза, остеохондроза;
 • гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакетна става и малките стави на ръцете и краката, състояние след ендопротезиране;
 • дископатия, дискова херния и техните усложнения.

– Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани:
• ревматоиден и подагрозен артрит;

 • псориатричен артрит;
 • анкилозиращ спондилит на Бехтерев;
 • артрити при колагенози и други вътрешни заболявания;
 • инсерционити, бурсити, периартрити.
 • Травмени увреди и техните усложнения:
 • постфрактурни състояния;
 • луксации;
 • дисторзии;
 • синдром на Зудек;
 • лезии на менискуси, увреди на капсуло-лигаментарния
  апарат и постоперативните им състояния.

– Други заболявания:

 • сколиоза;
 • спондилолистеза;
 • остеопороза;
 • Шоерман – Мау;
 • контрактура на Дюпюитрен.

Много добре се повлияват леки форми на тиреотоксикоза, леки форми на диабет, затлъстяване, хронични невралгии и неврити, хроничен гастрит и колит, форми на артро-ревматични заболявания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ /при наличие може да се откаже прием/

А. Абсолютни :

–   остър стадий на всички заболявания, изискващи активно лечение;

–   инфекциозни заболявания;

–   психични заболявания:

 • шизофрения,
 • афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
 • олигофрения

–   кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива

–   декомпенсирана цироза

–   терминална бъбречна недостатъчност

–   активна туберкулоза

Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

–   състояние след мозъчен инсулт

–   състояние след инфаркт на миокарда

–   хронична бъбречна недостатъчност III степен

–   сърдечна недостатъчност III и IV степен

–   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;

–   неопластични заболявания – до 5год. от началото им

–   тревожно-депресивни разтройства

–   обсесивно-компулсивни разтройства

–   епилепсия

 

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БПЛР – Банкя

Категории лица, които могат да бъдат приемани за лечение в болницата:

 1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3:

а) военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква „а“, и членовете на техните семейства;

в) български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;

г) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

д) курсантите във висшите военни училища за срока на обучение – само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;

е) резервистите за времето на разположение за активна служба;

ж) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;

з) ветераните от войните и членовете на техните семейства;

и) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

й) децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;

к) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;

л) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;

м) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

 1. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ).
 1. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
 1. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 1. чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
 1. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Продължителността на лечението и рехабилитацията в БПЛР по принцип е от 6 до 15 дни, един път годишно, в една БПЛР.

Изключение:

военноинвалидите, военнопострадалите и жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини – общо 30 дни, два пъти годишно;

ветераните от войнитеедин път годишно, но не повече от 14 дни.

военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства7 дни еднократно.

При наличие на свободни легла в БПЛР могат да постъпват лица за краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни.

 

Датата за прием се определя до 3 месеца от датата на заявяване, като записването се извършва в следната задължителна последователност:

 1. Пациенти по договор с НЗОК /клинични пътеки 262, 263, 264, 265/;
 2. Пациенти по договор с НОИ;
 3. Пациенти по Наредба № Н-2/27.01.2021 година.

а. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б. военнослужещите и цивилните служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и членовете на техните семейства;

в. членовете на семействата на лицата по т. 2;

г. лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност:

г.1. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
г.2. ветераните от войните и членовете на техните семейства;

г.3. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

г.4. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната

д. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, и Българската армия /срещу съответно заплащане/.

е. чужденци /срещу съответно заплащане/.

ж. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.  Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика се определя в съответното споразумение.

Лицата потвърждават определената им дата за прием не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването им. Ако не потвърдят ползването на датата, резервацията автоматично се анулира, без за това лицето да бъде предупредено.

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 

Записването на дата за прием се извършва предварително по следните начини:

– Лицата по тт. „а“, „б“, „в“, „г“.1 и „г“.3 могат да си запишат дата за настаняване не по-рано от три месеца до датата на приема.

–        Лицата по т. „г“.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната.

–        Лицата по т. „д“ и т. „е“ могат да си записват дата за прием не по-рано от един месец до датата на приема, само при наличие на свободни легла.

Записване за прием, както и даване на информация по въпроси, свързани с вече направени резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се осъществява по телефона, на факс или имейл всеки делничен ден, от 13.30 до 15.30 часа.

 ВАЖНО!!!
Преди да се обадите за записване за прием извършете следното: 

 1. Установете имате ли заболявания, определени като противопоказанияза лечение в БПЛР-Банкя особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени;
 2. Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР – Банкя.

Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица, включително и такива по НОИ, НЗОК;

Освен набавянето на посочените необходими документи за извършване на резервация и прием в БПЛР-Банкя, е важно да:

А. За пациенти по клинични пътеки.

 1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 11:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
 4. От БПЛР – Банкя може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане и да представите личен амбулаторен картон, издаден от личния Ви лекар.

Конкретно за всяка една от клиничните пътеки:

 

При изписване от болница за активно лечение в епикризата изрично да е посочено, че се нуждаете от рехабилитация в лечебно заведение за балнеолечение и рехабилитация.

 За КП № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е невролог.Ако не пише, че е невролог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  Уверете се, че на разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

За КП № 265:„Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е рентгенолог.Ако не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
 2. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

 

Б. За пациенти по програма на НОИ:

/само за работещи български граждани или такива в предпенсионна възраст, притежаващи решение на ТЕЛК с над 50% инвалидност за съответното заболяване/.

 1. Уверете се, че сте осигурен по всички видове осигуряване, изисквани съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това да не боледуватеот някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще имате отказ за прием, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престойв болницата, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи.
 1. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали.
 2. Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ ще платите стойността на целия си престой.
 3. Уверете се, че направленията обр. 119са 2 бр. оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания и, че двата екземпляри са с оригинални печати на:

– личния лекар,

– съответното ДКЦ, в което той работи и

– съответното поделение на НОИ, което издава удостоверението.

 

В. За пациенти за прием след свободно резервиране на места, извън тези по НОИ и клинични пътеки /контингент и платени/:

 1. Приемането на всички категории лица, посочени в Наредба Н-2/2021 г. на министъра на отбраната, става само при наличие на свободни места, следрезервирането/настаняването на пациентите по договори с НЗОК и с НОИ и в посочената в нея последователност;
 2. При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:

а. Лична карта

б. Медицинско направление № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БПЛР от всички категории лица, посочени в чл. 4, с изключение на приема по НЗОК и за краткосрочно възстановяване, с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на МПС).

 1. Освен лична карта и направлението лицата трябва да представят при приемането им и допълнителни документи, както следва:
 2. Военнослужещите и Цивилнитеслужители в Министерството на отбраната, и Българската армия:
 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), в която да са отразени заболяването и необходимостта от рехабилитация;
 • служебна бележка от местоработата по образец /приложение № 5 от наредба Н-2/2021 /, или служебна карта /ксерокопие/.

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

(ОБРАЗЕЦ)

Настоящата се издава в уверение на това, че лицето ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….., ЕГН …………………………………,

работи в …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Издава се да послужи пред БПЛР – ………………………………………………………………………………….

Началник (ръководител) на

структурата по управление на човешките

ресурси (по личния състав)

…………………………………………………………………

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

Изх. № ………………./………….. г.

Отпечатано в …… екз.

 • За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, когато се приемат без титуляра, служебна бележка от местоработата на последния, по образец /приложение № 5 от наредба Н-2 от 27.01.2021 г./;

2.Пенсионираните военнослужещи:

пенсионираните военнослужещи – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военно-отчетна книжка, а при липса на такава – удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от ЦВО и подчинените му военни окръжия първа и втора степен по образец съгласно приложение № 7 с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало;

Приложение № 7 към чл. 13, ал. 3, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

___________________________________________________________________

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ….. СТЕПЕН – ………………….

………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………

(адрес, телефон, факс)

Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.

Екз. № ______________

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Военно окръжие … степен – ……………………. издава настоящото в уверение на това, че

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

                                            (трите имена, ЕГН, адрес)

има прослужени …… (……………) години и ……. (……….….) месеца (от …….… г. до …… г.) в Българската армия с последно звание „……………………..“ и е освободен/а от военна служба от военно формирование …………………………………………..….….. с МЗ ……………., считано от ……………………………………………….

Удостоверението да послужи за постъпване в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия.

Началник на ………………………………………..…….

……..……………….……………………………….……………

                                                                                         (звание, подпис, име и фамилия, печат)

За членовете на семействата им:

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, ако се приемат без титуляра, копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и копие на военноотчетната му книжка или на удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от ЦВО и подчинените му военни окръжия първа и втора степен по образец съгласно приложение № 7, с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало.

 

3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
       • Удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и копия;

 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;
 • При необходимост от придружител – Медицинско направление № 119/98/”зелен талон”/, с отразена в него от лекар тази необходимост.

За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 12 месеца до датата на прием в БПЛР и, ако се приемат без титуляра, копие на удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция „Архиви“

 

4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
• Книжка /оригинал/ за военноинвалид или военнопострадал и копие на страниците от нея, удостоверяващи валидноста й и статута на лицето;

 • Епикризаот последното проведено болнично лечение;

За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и /когато се приемат без титуляра/ копие на книжката за военноинвалид или военнопострадал на титуляра.

 

5.курсантите – служебна карта и епикриза;

 

6.резервистите за времето на разположение за активна служба – служебна бележка от съответното Военно окръжие по образец, съгласно приложение № 6;

Приложение № 6 към чл. 13, ал. 3, т. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

___________________________________________________________________

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ………………….

……………………………………………………………………………………………….………………………….………………………………………

(адрес, телефон, факс)

Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.

Екз. № ______________

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

                                                 (трите имена, ЕГН, адрес)

в уверение на това, че същият/ата е страна по Договор за служба в доброволния резерв № ……../…….. 20… г., който е със срок на действие до ….…. 20 … г.

Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………..

Началник на ………………………………………..…….

……..……………….……………………………….……………

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

7.българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;

 1. жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни миниУдостоверение от Централния регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в Министерството на отбраната;

 Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.

За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо акт за раждане, лична карта на детето и  съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.

Когато се приемат без титуляра предоставят копие на документите, удостоверяващи съответната правоимаща категория на титуляра.

За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето, попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата или удостоверение за еднакъв настоящ адрес.

Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят за проверка оригиналните си военноотчетни книжки и копия на страниците в нея, на които има нанесени данни /последните остават в БПЛР/.

Задължителни за изпълнение изисквания, регламентирани в съответна нормативна уредба:

В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат само пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.

Деца под 18 год. не се приемат!

Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.

При желание на пациента да ползва стая с две легла самостоятелно той заплаща и 100% от стойността на леглоденя за второто легло според съответната категория на лицето.

ВАЖНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.

„Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

„Пенсионирани военнослужещи“ са лицата по § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН:

1) военнослужещи в МО и БА, в т.ч. български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;

2) цивилни служители в МО, и БА и членовете на техните семейства;

3) резервисти за времето на разположение за активна служба;

4) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;

5) членове на семействата на ветераните от войните;

6) членовете на семействата на военноинвалидите и военнопострадалите;

7) български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

  Леглоден във: БПЛР – Банкя
1. Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент 28.00
2. Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент 23.00
3. Апартамент-студио – за целия апартамент 23.00
4. Стая с едно легло 13.00
5. Стая с две легла 10.00
6. Стая с три легла
7. Стая с повече от три легла
8. Стая без санитарен възел 6.00

1) военноинвалиди и военнопострадали, без лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“;

2) жертви на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини

  Леглоден във: БПЛР – Банкя
1. Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент 14.50
2. Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент 12.00
3. Апартамент-студио – за целия апартамент 12.00
4. Стая с едно легло 7.00
5. Стая с две легла 5.00
6. Стая с три легла
7. Стая с повече от три легла
8. Стая без санитарен възел 2.75

1) деца на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживели техни родители;

2) преживели съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи.

  Леглоден във: БПЛР – Банкя
1. Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент 8.00
2. Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент 6.00
3. Апартамент-студио – за целия апартамент 6.00
4. Стая с едно легло 3.50
5. Стая с две легла     2.50
6. Стая с три легла
7. Стая с повече от три легла
8. Стая без санитарен възел 1.50

1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;

2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

  Леглоден във: БПЛР – Банкя
1. Апартамент 1 категория (голям) – за целия апартамент 58.00
2. Апартамент 2 категория (малък) – за целия апартамент 48.00
3. Апартамент-студио – за целия апартамент 48.00
4. Стая с едно легло 28.00
5. Стая с две легла 20.00
6. Стая с три легла
7. Стая с повече от три легла
8. Стая без санитарен възел  11.00

Цената за 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.

При постъпване за краткосрочно възстановяване по чл. 5, ал. 5 цената за леглоден включва само нощувка.

При желание на пациента да ползва стая с две легла самостоятелно той заплаща и цялата стойност за съответната категория лица на леглоден за второто легло.

Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.

Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 % от стойността на храната.