За нас

Болницата е наследник на създадения преди повече от 100 години ( през 1913 г.) първи в страната Военен санаториум.

В състава на ВМА е от 1998 г., а от 2017 г. е с настоящото наименование – Болница за продължително лечение и рехабилитация /ВМА-БПЛР–Банкя/.

Тя е регистрирана със 120 легла, разпределени в два блока, свързани помежду си с топла връзка. Пациентите се настаняват в апартаменти и в стаи с едно и две легла с прилежащи към тях санитарен възел и тераса. Стаите са реновирани и са обзаведени с телевизори и повечето от тях с хладилници. Само шест стаи са с по едно легло и общ санитарен възел.

Блоковете са с просторни, светли и чисти коридори и фоайета, в които пациентите имат възможност да си почиват и да установяват нови контакти и да провеждат дълги приятелски разговори.

Реновираната сграда на блок „Б” е построена през 1928 г. за нуждите на пострадалите от войните и функционира и до сега. В десетилетията след създаването му, тук са възстановявали здравето си нуждаещите се офицери и войници. За кратко време е функционирал като военно-почивен дом, но от 1955 г., окончателно се утвърждава като военен санаториум към Медицинско управление на ГЩ, с постепенна специализация за лечение и възстановяване след сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и неврологични заболявания.

Новата осем етажна сграда на болницата /блок „А”/ е построена през 1970 г. В нея хотелската част заема пет етажа. Разкрит е водолечебен сектор, сектор за апаратна физиотерапия, лаборатория и две зали за двигателна рехабилитация. Функционира манипулационна, кабинет за функционалнадиагностика, зала за интензивни грижи, дежурни кабинети. На всеки етаж има лекарски кабинет. Разкрити са необходимите битови помещения за персонала.

В новата сграда се намира и хранителния блок с кухня, столова, кафе – бар и необходимите складови помещения.

Мисията на болницата е да провежда физикално лечение, моторна и психична рехабилитация, балнеолечение, теренно лечение, климатолечение и сауна лечение на болни с хронични заболявания и ранна рехабилитация на такива след болнично лечение на остри заболявания. Дейносттта на високо квалифициран персонал, използвайки лечебните свойства на минералните води и природните фактори, съчетани с комплексно физиотерапевтично и медикаментозно лечение в съответствие със специфичния й профил е насочена и към профилактика, възстановяване на физическото и психическото здраве и повишаване качеството на живот на всички български граждани, нуждаещи се от рехабилитация и продължително лечение на посочените заболявания по договори с НЗОК  и НОИ, или срещу заплащане по утвърдени ценоразписи.

За постигането на определената мисия се работи по три основни направления:

– ранна рехабилитация, непосредствено след активното лечение на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания, както и на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

– продължително лечение с последваща рехабилитация и възстановяване през следващите 2-5 години.

– първична и вторична профилактика.

В терапевтичните комплекси, според заболяването се включват:
– електролечение и светлолечение;

 • двигателна, екстензионна и мануална терапия;
 • лечебен масаж;
 • теренно лечение в съчетание с климатолечение;

– питейно лечение чрез минерална вода;

– водолечение / минерални басейни, вани – обикновени, хидромасажни, тангентори /.

Минералната вода е от Сондаж № 2хг, намиращ се непосредствено до болницата, който е с дълбочина 364,12 м., има дебит от 0,38 л/сек.  до 5 л/сек. на денонощие и водата е с температура 360С.

Водата е алкална /РН-7.3/, хомотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно – сулфатно натриева – азотна и има следния състав:

Аниони                                                       милигр./литър
-Флуор                                                               1,60
-Хлор                                                                 9,02
-Сулфат                                                             65,43
-Карбонат                                                         5,01
-Хидрокарбонат                                             26,19
-Хидросулфат                                                  0,18
-Йод                                                                следи
ВСИЧКО АНИОНИ:                                        137,43
Катиони                                              милигр./литър 
-Натрий                                                             70,32
-Калий                                                               4,06
-Калций                                                             2,45
-Магнезий                                                          следи
ВСИЧКО КАТИОНИ:                                       195,85
ВСИЧКО  ЙОНИ                                               333,28
Метасилициева киселина                            52,65
Метаборна киселина                                     4,47
Общо съдържание                                        390,40

Широко е застъпено диетичното и лечебно хранене, като част от единната лечебно-рехабилитационна програма на пациентите, като за целта е изградена просторна столова отговаряща на всички съвременни изисквания и се прилагат всички диети, съответно съобразени със заболяванията и стандартите, определени от МЗ.

За провеждане на различни професионални срещи, конференции, семинари и други научни и практически медицински форуми се предлага конферентен център за 120 участници и конферентна зала с възможности за до 25 участници.

Основните преимущества на БПЛР – Банкя към ВМА са:

висока квалификация на медицинските специалисти;

дългогодишен опит в дейностите по лечението на заболявания на централната нервна система и такива на сърдечно – съдовата система;

– умения за общуване с пациентите;

липса на комерсиалност в отношенията с пациентите;

доказан авторитет и предпочитания към лечебното заведение;

изключително добри битови условия;

възможностите за лечение на възникнали усложнения във ВМА;

– възможностите за извършване на функционални и лабораторни  изследвания;

– условия, позволяващи успешно да се осъществява ранната, след болнична рехабилитация на сърдечно оперирани болни, на пресни инсулти и след поставени изкуствени стави;

В съответствие с профила и основното й предназначение в болницата се приемат за лечение пациенти със следните заболявания /ПОКАЗАНИЯ/:

Сърдечно-съдови заболявания:

– Исхемична болест на сърцето

– миокарден инфаркт,  стабилна и нестабилна стенокардия;

– Състояния след коронарна реваскуларизация

– аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;

– Артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;

– Клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и корекция на вродени дефекти;

– Кардиомиопатии;

– Ендомиоперикардити;

– Ритъмни нарушения на сърцето;

– Заболявания на периферните съдове.

Неврологични заболявания:

– Остри разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Състояния след операции и травми на главния и гръбначния мозък ;

– Множествена склероза;

– Дистрофични заболявания на ЦНС;

– Болест на Паркинсон;

– Радикулити и плексити;

– Дискови хернии;

– Травматични увреди на периферните нерви;

– Възпалителни заболявания на периферни нерви;

– Полиневропатии;

 Заболявания на опорно – двигателния апарат:

–  Дегенеративни заболявания:

 • артрозна болест;
 • спондилоартроза;
 • остеохондроза;
 • гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакетна става и малките стави на ръцете и краката, състояние след ендопротезиране;
 • дископатия, дискова херния и техните усложнения.

Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани:
• ревматоиден и подагрозен артрит;

 • псориатричен артрит;
 • анкилозиращ спондилит на Бехтерев;
 • артрити при колагенози и други вътрешни заболявания;
 • инсерционити, бурсити, периартрити.
 • Травмени увреди и техните усложнения:
 • постфрактурни състояния;
 • луксации;
 • дисторзии;
 • синдром на Зудек;
 • лезии на менискуси, увреди на капсулолигаментарния
  апарат и постоперативните им състояния.

Други заболявания:

 • сколиоза;
 • спондилолистеза;
 • остеопороза;
 • Шоерман – Мау;
 • контрактура на Дюпюитрен.

Много добре се повлияват леки форми на тиреотоксикоза, леки форми на диабет, затлъстяване, хронични невралгии и неврити, хроничен гастрит и колит, форми на артро-ревматични заболявания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

А. Абсолютни :

–   остър стадий на всички заболявания, изискващи активно леюение;
–   инфекциозни заболявания;
–   психични заболявания:
• шизофрения,
• афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
• олигофрения
–   кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива
–   декомпенсирана цироза
–   терминална бъбречна недостатъчност
–   активна туберкулоза

Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

–   състояние след мозъчен инсулт
–   състояние след инфаркт на миокарда
–   хронична бъбречна недостатъчност III степен
–   сърдечна недостатъчност III и IV степен
–   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;

–   неопластични заболявания – до 5год. от началото им
–   тревожно-депресивни разтройства
–   обсесивно-компулсивни разтройства
–   епилепсия

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БПЛР – Банкя

 Категории лица, които могат да бъдат приемани за лечение в болницата:

 1. ползващи правата по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
в) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
з) резервистите за времето на разположение за активна служба;
2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);

 1. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред,определени от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ /по клинични пътеки/.
 2. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Продължителността на лечението и рехабилитацията в БПЛР по принцип е от 6 до 15 дни, с изключение на:

 • военноинвалидите и военнопострадалите е до 30 дни общо два пъти годишно.
 • военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и на членовете на техните семейства е 7 дни еднократно след приключване на мисията.
 • ветераните от войните е не повече от 14 дни, един път годишно.
 • НЗОК е 7 дни /изписване на 8-я ден/.
 • НОИ е 10 дни /изписване на 11-я ден/.

При наличие на свободен леглови фонд могат да се приемат пациенти и за краткосрочно възстановяване до 5 дни.

Датата за прием се определя до 3 месеца от датата на заявяване, като записването се извършва в следната задължителна последователност:

 1. Пациенти по договор с НЗОК /клинични пътеки 262, 263, 264, 265/;
 2. Пациенти по договор с НОИ;
 3. Пациенти по Наредба № Н-5/2013 година.

а. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б. военнослужещите и цивилните служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия;

в. членовете на семействата на лицата по т. 2;

г. лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност:

г.1. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
г.2. ветераните от войните и членовете на техните семейства;

г.3. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

д. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия /срещу съответно заплащане/.

е. чужденци /срещу съответно заплащане/.

Лицата потвърждават определената им дата за прием не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването им.

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

Записването на дата за прием се извършва предварително по следните начини:

– Лицата по тт. а, б, в, г.1 и г.3 могат да си запишат дата за настаняване не по-рано от три месеца до датата на приема.

–        Лицата по т. г.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната.

–        Лицата по т.д и т.е могат да резервират дата за настаняване не по-рано от един месец до датата на приема, само при наличие на свободен леглови фонд.

Всяка резервация, както и даване на информация по въпроси, свързани с вече направени резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се осъществява по телефона, на факс или имейл всеки делничен ден, от 13.30 до 15.30 часа.

 ВАЖНО!!!
Преди да се обадите за резервация извършете следното: 

 1. Установете имате ли заболявания, определени като противопоказания за лечение в БПЛР-Банкя особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени;
 2. Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР – Банкя.

Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица, включително и такива по НОИ, НЗОК;

Освен набавянето на посочените необходими документи за извършване на резервация и прием в БПЛР-Банкя, направете следното:
А. За пациенти по клинични пътеки.

 1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 11:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
 4. От БПЛР – Банкя може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане и да представите личен амбулаторен картон, издаден от личния Ви лекар.

Конкретно за клинични пътеки:

При изписване от болница за активно лечение в епикризата изрично да е посочено, че се нуждаете от рехабилитация в лечебно заведение за балнеолечение и рехабилитация.

 За КП № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е невролог. Ако не пише, че е невролог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  Уверете се, че на разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

За КП № 265:„Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е рентгенолог. Ако не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
 2. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

Б. За пациенти по програма на НОИ:

/само за работещи български граждани или такива в допенсионна възраст, притежаващи решение на ТЕЛК за съответното заболяване/.

 1. Уверете се, че сте осигурен по всички видове осигуряване, изисквани съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това да не боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще имате отказ за прием, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи.
 4. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали.
 5. Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ ще платите стойността на целия си престой.
 6. Уверете се, че направленията обр. 119 са 2 бр. оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания и, че двата екземпляри са с оригинални печати на:

– личния лекар,

– съответното ДКЦ, в което той работи и

– съответното поделение на НОИ, което издава удостоверението.

В. За пациенти за прием след свободно резервиране на местаизвън тези по НОИ и клинични пътеки:

/контингент и платени/

 1. Приемането на всички категории лица, посочени в Наредба Н-5/2013 г. на министъра на отбраната, става само при наличие на свободни места, след резервирането/настаняването на пациентите по договори с НЗОК и с НОИ и в посочената в нея последователност;
 2. При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:

а. Лична карта

 б. Медицинско направление № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БПЛР от всички категории лица, посочени в чл. 4, без тези по т.3 и по чл.5, ал.4 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г., с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на мпс).
3. Освен лична карта и направлението лицата трябва да представят при приемането им и допълнителни документи, както следва:
1. Военнослужещи и Цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и членовете на семействата им, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.

 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), в която да са отразени заболяването и необходимостта от рехабилитация;
 • служебна бележка от местоработата по образец или служебна карта /ксерокопие/ за военнослужещите и цивилните служители в МО и БА, съгласно приложение № 5 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.,
  2.Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
  • Копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО;
 • Военноотчетна книжка /оригинал/ и копие на страниците, на които има писани отметки;
 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;
 • За членовете на семействата им

удостоверение за гражданско състояние от служба “ГРАО” и

 • /когато се приемат без титуляра/ копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и копие на военноотчетната му книжка.

 3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
Удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и копия;

 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;
 • За членовете на семействата им

удостоверение за гражданско състояние от служба “ГРАО” и

 • /когато се приемат без титуляра/ копие на удостоверението за ветеран от войната на титуляра.

 4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
Книжка /оригинал/ за военноинвалид или военнопострадал и копие на страниците от нея, удостоверяващи валидноста й и статута на лицето;

 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;
 • За членовете на семействата им

удостоверение за гражданско състояние от служба “ГРАО” и

 • /когато се приемат без титуляра/ копие на книжката за военноинвалид или военнопострадал на титуляра.

 Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.

За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо да бъдат вписани в служебната бележка по Приложение 5 и да представят съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.

За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата.

Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят и оригиналните си военноотчетни книжки.
Задължителни за изпълнение изисквания, регламентирани в съответна нормативна уредба

1.”Членове на семейство” са съпрузите и децата , ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата , живеещи при условията на съвместно съжителство, ако имат еднакъв постоянен адрес , което се удостоверява с документите им  за самоличност.

2.” Деца” са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст , а ако продължават образованието си – до 26- годишна възраст, а ако са недееспособни  или трайно неработоспособни – независимо от възрастта , което се удостоверява с: акт за раждане на детето, или удостоверение от висше учебно заведение за редовна форма на обучение, или експертно решение на ТЕЛК.

 • В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат само пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.
 • Деца под 3 год. не се приемат!
 1. Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
  4. При самостоятелно настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да не се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната, посочена в чл. 4 на наредба Н-5/11.03.2013 г. категория пациент.
  5. При настаняване в апартаменти по НОИ или клинични пътеки и желание за съвместно пребиваване с други лица, приети на свободен прием, редът и начинът за регулиране на това са отразени в заповедите на управителя на БПЛР-Банкя, отнасящи се към това обстоятелство.
 2. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат нощувките, храната и процедурите.

ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН:

За:
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства 
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства 
3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства 
4) членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите

5) резервисти за времето на активна служба.

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

27,00

Апартамент – (за целия апартамент)

Апартамент студио (за целия апартамент)

22,00

22,00

Стая с едно легло

12,00

Стая с две легла

9,00

Стая без санитарен възел

5,00

 

 

Военноинвалиди и военнопострадали

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

13,50

Апартамент – (за целия апартамент)

Апартамент студио (за целия апартамент)

11,00
11,00

Стая с едно легло

6,00

Стая с две легла

4,50

Стая без санитарен възел

2,30

 

1.     български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

2.     чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация

 

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

54,00

Апартамент – (за целия апартамент)

Апартамент студио (за целия апартамент)

44,00
44,00

Стая с едно легло

24,00

Стая с две легла

18,00

Стая без санитарен възел

9,00


Цената за 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.

Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.

Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 % от стойността на храната.

Военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства, както и резервистите за времето на разположение за активна служба заплащат 50% от цената, съответно за „други дейности”.

Българските граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и чужденците, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация заплащат разходите за лечебни процедури при приемане за краткосрочно възстановяване /в цената за леглоден не се включва стойността на процедурите/.

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМ КОНКРЕТНО ЗА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ПОСЕТЕТЕ РАЗДЕЛ “ЗА ПАЦИЕНТА”