Информация за желаещите да ползват програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ:
С официално писмо от НОИ ни уведомиха, че териториалните му поделения ще издават удостоверения до 24 октомври, включително, а изпълнителите ще приемат пациенти до 25 октомври включително. Причините за по-ранното спиране на програмата не са ни известни