Новини

 

„106 ГОДИНИ БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – ПРАВОПРИЕМНИК И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ПЪРВИЯ ВОЕНЕН САНАТОРИУМ В БЪЛГАРИЯ”

 Банкя се споменава за първи път в турски регистър на тимари от Софийско от средата на ХV век. Според турски ферман към 1721 г. Банкя брояла само 5 къщи.Тогава селището е имало 21 домакинства.

Климатът на курорта е умерено континентален. Лятото е топло, а зимата  – умерено студена. Разположението и околната среда създават своеобразен микроклимат, специфичен за Банкя, който оказва силно физиологическо и психологично въздействие върху хората, а благодарение на близката борова гора  въздухът е наситен с аерозоли и фитонциди, които имат голямо биологично значение за лечение и възстановяване на болните.

Освобождението заварва Банкя като чифликчийско-спахийско имение. В средата на чифлика извирала топла минерална вода. От нея било образувано калището – гьол, изпълнен с лъскава лепкава кал и минерална вода.

През 1878 г. населението брояло вече 185 души. През 1878 г. чифликът бил записан към близката община Филиповци.

Скоро минералната вода на Банкя се прочула из цялата страна. Обликът на курорта бързо се менял.

С прославянето на Банкя като курорт той привлича вниманието на висши държавни среди.

В 1914 г. къщите на местните жители били 30. Заедно с деветте вили и петте хотела те създавали облика на Банкя.

Военното санаториално дело в България е свързано със започването на Балканската война. Големият брой ранени и заболели войници се нуждаели от допълнително лечение с физикални фактори.

На 5 май 1913 г. излиза закон за безплатно къпане в държавните минерални бани и безплатно пътуване по БДЖ на инвалидите и заболелите по време на войните. В изпълнение на този закон Министерството на войната създава войнишки санаториуми в с.Банкя и с.Вършец, които са открити със заповед № 67 от 12 юли 1913 г. Санаториумът в Банкя е бил разкриван в т. нар.  тортоазни палатки, които при изтичане на сезона се закривали с разпореждане на началника на дивизионната болница.

Издръжката на постъпващите на лечение войници е била за сметка на държавата, като им се осигурявали храна, легло, медицинска помощ и ползване на минерални бани.

Правото за постъпване във войнишкия санаториум се давало от гарнизонната медицинска комисия.

Лекарят при санаториума е бил длъжен да следи за състоянието на болните и ранените войници, за редовното им снабдяване с медикаменти и санитарни потреби, а също така да разпределя часовете за къпане на войниците по предварително споразумение с администрацията на минералните бани.

През 1915 година със заповед № 41 от 20 юни на началника на Първа софийска дивизионна болница, към Войнишкия санаториум в село Банкя се открива офицерско отделение с 25 легла.

През 1926 г.запасният майор от кавалерията Никола К. Иванов заедно със съпругата си Елена правят дарение от един милион лева, като впоследствие сумата се утроява. Заедно с това те даряват  1 699 кв.метра земя в с.Банкя „за построяване на санаториум за инвалидите  от войните, както и за болни и недъгави офицери и войници от действащата армия и от запаса, които имат нужда от лекуване”.

Във връзка с даренията министърът на войната генерал-майор Вълков заповядва да се създаде комитет към Министерството на войната и отделение  за подпомагане на пострадалите  от войните.

През периода 1927-1944 г. в страната започва строителство на почивни домове на различни ведомства. Домът на военнослужещите в Банкя е един от първите.

Сградата е разположена  на залесен хълм. Външната архитектура е с раздвижени обеми, които се групират около странично издигаща се кула. Средствата за тази красива сграда са дарение на сем. Домна и Михаил Теневи в памет на загиналия през Първата световна война син на Домна от първия и мъж майор Коста Паница.

През май 1928 г. санаториумът е завършен, напълно оборудван и готов за работа.

Съгласно заповед № 54 от 30 декември 1941 г. санаториумът  заедно с имуществото му се предава в пълно разпореждане на военносанитарната служба към Министерство на войната.

По време на Втората световна война санаториумът приема пострадалите от войните. По спомени на граждани от Банкя в него са постъпвали за лечение и ранените от военно-полевите болници за възстановяване.

Построеният дом бил на пряко подчинение на военносанитарния отдел, а от 21 юли 1947 г. – на началника на Общовойсковата поликлиника.

За кратко време е функционирал като военно-почивен дом

От  1 март 1953 г.  със заповед  на министъра се въвежда безплатно лечение за целия състав на БНА, като от 1955 г., окончателно се утвърждава като военен санаториум към Медицинско управление на ГЩ, с постепенна специализация за лечение и възстановяване след сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и неврологични заболявания.

 С активната помощ на целия персонал се построява новата осем етажна сграда, която заедно с топлата връзка към старата сграда на санаториума е завършена и влиза в експлоатация от април 1971 г.

С пускането в експлоатация на новата сграда към санаториума възможностите за лечение с физикални фактори рязко нарастват.

От 25 октомври 1973 г. военните санаториуми се обявяват за учебни бази на медицинските училища.

С усъвършенстване на структурата на ВВМИ санаториалната рехабилитация става наистина продължение на болничната  и се осигурява за всички болни от ВВМИ и военни болници.

Статутът на военния санаториум през 1983 г. се променя в Клиничен военен санаториум.

От октомври 1987 г. Клиничният военен санаториум става център за рехабилитация на сърдечносъдови заболявания при ВВМИ. От 1 октомври 1989 г. се преименува на ВМА – База Банкя, а от 1993 г. отново е КЦРП към поделение 22420 /Бившето Медицинско управление към Тила на БНА/.

През годините на съществуването си Военният санаториум се превърна във висококвалифицирано здравно заведение за лечение и рехабилитация и рековалесцентно лечение.

В състава на ВМА е от 1998 г., а с промените в закона за лечебните заведения от 2016 година е Болница за продължително лечение и рехабилитация към ВМА.

В периода 2000 – 2008 г. е извършен основен ремонт и на двете сгради, като в старата сграда е обзаведен само един етаж. В началото на 2016г. бяха обзаведени болничните стаи на останалите 2 етажа, а през 2017 г. завърши реставрацията и ремонта на киносалона, който се превърна в уникален конферентен и културно-развлекателен център на болницата и града.  

Болницата в момента е регистрирана в Националната здравна карта със 100 рехабилитационни легла и 20 за продължително лечение. Пациентите се настаняват в апартаменти и в стаи с едно и две легла с прилежащи към тях санитарен възел и тераса. Обзаведени са с телевизори и повечето от тях с хладилници. Само шест стаи са с по едно легло и общ санитарен възел. Блоковете са с просторни, светли и чисти коридори и фоайета, в които пациентите имат възможност да си почиват и да установяват нови контакти и да провеждат дълги приятелски разговори.

БПЛР – Банкя отговаря адекватно на потребностите на пациенти от цялата страна и има ресурси за качествено медицинско обслужване.

Основната цел е провеждане на физикална терапия, рехабилитация и продължително лечение на болните и плавен преход от активното лечение към стабилизиране на състоянието и пълно възстановяване след сърдечно-съдови, неврологични заболявания и такива на опорно-двигателния апарат. Основната цел предполага проведеното лечение, рехабилитация и профилактика да намалят усложненията и рецидивите при посочените заболявания и да се подобри качеството на живота на пациентите.

В болницата се провеждат моторна и психична рехабилитация, балнеолечение, теренно лечение, климатолечение и сауна лечение в съответствие със специфичния й профил, като ползва минералната вода и специфичното влияние на климата.

Работи се по три основни направления:

– ранна рехабилитация, непосредствено след активното лечение.

– лечение и последваща рехабилитация през следващите 2-5 години.

– първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдови заболявания.

– диагностика и лечение на възникнали усложнения, а при необходимост превеждане на такива болни за активно лечение във ВМА.

Към ведомствения контингент, който болницата обслужва, принадлежат и членовете на семействата на кадровите военнослужещи и на цивилните служители, военнослужещите от запаса и резерва и членовете на семействата им, както и участниците във войните, военноинвалидите и военнопострадалите. Специално внимание е насочено към военнослужещите, участвали в задгранични мисии и нуждаещи се от рехабилитация и профилактика на някои техни специфични състояния.

Болницата осъществява своята дейност и за всички български граждани, нуждаещи се от рехабилитация на посочените заболявания, по линия на НЗОК, ежегодните програми на НОИ за рехабилитация и профилактика или срещу заплащане по утвърдените ценоразписи.

В действие е максимално опростена система за равнопоставен достъп за всички български граждани, нуждаещи се от нашата помощ.

Въпреки ведомствените ни задължения, всички останали пациенти се приемат от цялата страна, изпращани от лекари с индивидуална практика и лечебни заведения, оказващи  СИМП, ДКЦ и лечебни заведения за активно лечение, като голяма част от пациентите се приемат за ранна рехабилитация директно от болниците на принципа „с линейка, на носилка от легло до легло”.

БПЛР – Банкя има утвърдени позиции на пазара за здравни услуги.

Основното предимство на лечебното заведение е високото качество на медицинското обслужване. То включва добрата организация при приемането и настаняването на пациентите, клиничното наблюдение и лечение от високо квалифицирани специалисти и възможностите за лечение на възникнали усложнения във ВМА. Важно предимство са и възможностите за извършване на параклинични изследвания във високотехнологичните лаборатории и клиники на ВМА.

На високо ниво са здравните грижи и организацията на рехабилитационната дейност – лечебна физкултура, физиопроцедури, водолечение с минерална вода.

Лекарите и другите медицински и немедицински специалисти, със своя индивидуален подход към пациентите лекуват не само водещото заболяване, но виждат в тях и болния човек. Това отношение ни прави предпочитани от много пациенти, не малко от които ни посещават години наред.

Създаден като войнишки санаториум на 12 юли 1913 г. без лекарски надзор и квалифицирано обслужване, преминал през криволиците на общата ни история с тази на БА, ВМА и гр. Банкя, преименуван и съществувал под различни форми и наименования, днес военния санаториум е наследен от Болницата за продължително лечение и рехабилитация към Военномедицинска академия.

Тази болница е сред водещите лечебнопрофилактични институции в България  и нейната дългогодишна история определя уникалното й място в здравната система на армията и страната.

Ние – нейните служители декларираме, че ще бъдем достойни наследници на създателите на Първия Военен санаториум в България и с усилията на всички нас ще повишаваме още повече нивото на лечение и осигуряване на болните, при увеличаване броя на тези с тежки СС и неврологични заболявания, а с помощта на ръководството на ВМА, на нашите приятели и доброжелатели ще създаваме нови, още по-добри условия за профилактика и възстановяване. Ще изпълним дадените обещания в името на доброто за нашите пациенти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!