Дейности

Оказване на специализирана болнична рехабилитация /с направление за хоспитализация № 7 – от личен лекар или от лечебно заведение/ и рехабилитация в амбулаторни условия /СИМП /с направление № 3 /от личния лекар/, за специалист- физиотерапевт.

Болничната и амбулаторната медицинска помощ се оказва на личния състав на МО, БА и структурите, пряко подчинени на Министъра на отбраната и на членовете на техните семействата; на пенсионираните военнослужещи и членовете на техните  семейства; на участниците във войните, военноинвалидите, военно пострадалите; на резервистите за времето на разположение на активна служба и на военнослужещи от други армии по сключени договори. Такава се оказва по договори с НЗОК  и НОИ, или срещу заплащане по утвърдените ценоразписи и на всички български граждани, нуждаещи се от рехабилитация и продължително лечение .

Това се осъществява чрез:

Провеждане на физикално и балнеолечение, лечебна физкултура, климато и теренно лечение .

В терапевтичните комплекси, според заболяванията се включват:

ранна рехабилитация, непосредствено след активното лечение на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания, както и на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

продължително лечение с последваща рехабилитация и възстановяване през следващите 2 – 5 години.

– първична и вторична профилактика;

електролечение, магнитотерапия, ултразвукова терапия и светлолечение;

  • двигателна терапия;
  • лечебен масаж;
  • теренно лечение в съчетание с климатолечение;

– питейно лечение чрез минерална вода;

водолечение /минерални басейни, вани – обикновени, хидромасажни, тангентори/ ;

сауна лечение.

За рутинни клинично – лабораторни изследвания, а при необходимост от специализирани такива или за образна диагностика се използват възможностите на Военномедицинска академия.

Освен това в болницата при необходимост се оказва спешна и неотложна медицинска помощ.

При необходимост от спешна  – специализирана медицинска помощ пациентите се транспортират със специализиран медицински транспорт до Военномедицинска академия, където се приемат за лечение, независимо дали са контингент на МО или БА или не са свързани с тези структури.

Основните дейности са насочени към медицинско осигуряване на пациенти по договори с Националната Здравноосигурителна каса /по клинични пътеки 262, 263, 264 и 265, като пациентите се приемат приоритетно в зависимост от тежестта на заболяването и необходимостта от ранна рехабилитация след болнично лечение.

Тези, които са за лечение след обострени хронични заболявания се записват в листа за планов прием и се приемат в рамките на 1-3 месеца след изявеното искане от тяхна страна.

Дейностите по медицинското осигуряване на пациенти по договорите с НОИ се осъществяват като възможностите за резервации са от 15 дни до три месеца от направеното искане.

В болницата се осъществява лечебно хранене в просторна и уютна столова, а за тежко болните в болничните стаи, като храната е приготвена на принципа на кетъринга по съответни диети и рецептурни изисквания в деня на доставяне.

Пациентите разполагат с кафе – бар, където могат да се снабдяват с различни хранителни и нехранителни стоки и безалкохолни напитки.

На пациентите се предоставят възможности да се запознават с различни медицински изделия и медикаменти, имащи отношение към тяхното лечение, като пред тях се изнасят различни презентации от фирмите – производители.

В обновения конферентен център се провеждат различни научни, учебни, културни, развлекателни и други дейности /конгреси, симпозиуми, конференции, презентации, театрални и танцови спектакли и други/, както за личния състав, така и за самите пациенти.

За по – леко болните пациенти се организират екскурзии до близки туристически забележителности.