д-р Георги Давидов – началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя,
д-р Пламен Таинов – специалист по физикална медицина и рехабилитация:

  • Защо Банкя е най-подходящия курорт за лечение на сърдечно съдови заболявания?
  • Каква е рехабилитацията след инфаркт и инсулт?